Apie mus » Istorija

          Tryškių kultūros namų istorija palyginti nesena – pastate, kur dabar įsikūrusi Tryškių Švč. Trejybės parapijos klebonija, 1956 metais pradėjo veikti kultūros namai. Pirmuoju kultūros namų direktoriumi tapo Adolfas Kačinskas, kurio iniciatyva kultūros įstaigoje atliktas kapitalinis remontas, o vėliau, padedant Kuršėnų kultūros skyriui, įsigyta ir nemažai muzikos instrumentų. Tačiau kultūros sferoje tuomet ypač trūko pastovumo – per pirmuosius dvidešimt veiklos metų direktoriai keitėsi ypač dažnai. Jais spėjo padirbėti jau minėtas Adolfas Kačinskas, taip pat Jonas Juška, Marytė Juškienė, Juozas Žukauskas, Vida Pranculytė, Jonas Morkūnas, Zita Juzumaitė ir kiti. Kultūros namuose veikė nemažai dainų, šokio ir dramos kolektyvų, kurie dalyvaudavo ne tik vietinėse, bet ir rajoninėse ar valstybinėse šventėse.

          1975 metų pabaigoje kultūros namų direktore pradėjo dirbti Stefanija Kaseliauskienė. Ši moteris Tryškių kultūrai paaukojo dvidešimt savo gyvenimo metų. Moteriai baigus direktorės karjerą Tryškių kultūra vėl buvo mėtoma ir vėtoma, kol galų gale jai liko vos vienas mažas kambarėlis Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinėje mokykloje. Per pastaruosius dvidešimt metų direktoriais dar spėjo padirbėti Kazimieras Girčys, Nomeda Statkienė, Arnas Gedminas, o visų tų, kurie vienaip ar kitaip dar bent kažkiek prisidėjo prie Tryškių kultūros puoselėjimo per tuos garbingus 68 metus, išvardinti tiesiog neįmanoma. Nuo 2015 metų iki dabar Tryškių kultūros centrui vadovauja Egidijus Einikis.

          2004 metais Tryškių kultūra pradėjo naują veiklos etapą – Tryškių kultūros centras tapo savarankiška biudžetine įstaiga.

          2005 metais Tryškių kultūros centras tapo Lietuvos kultūros centrų asociacijos nariu.

          2007 metais Tryškių kultūros centras buvo pripažintas jaukiausiu kaimo kultūros židiniu.      

          2015 metų pavasarį iš mažo kambarėlio Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinėje mokykloje centras persikėlė į naujas erdvias patalpas.

          Tikslas: savo veikla centras siekia puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti ir vykdyti menines, neformaliojo ugdymo, pramogines programas, ugdyti ir tenkinti bendruomenės sociokultūrinius poreikius, kurti ir skleisti profesionalųjį meną, skatinti kultūra grįstos ekonomikos plėtrą ir turizmo sklaidą Telšių rajone bei stiprinti Žemaitijos regiono savitumą.

          Šiuo metu Tryškių kultūros centras vykdo veiklą šiose srityse: įvairių renginių ir švenčių organizavimas, valstybinių švenčių minėjimų organizavimas, darbas su meno kolektyvais ir jų kūrybinių pasiekimų sklaida, edukacinių užsiėmimų vaikams ir suaugusiems organizavimas, profesionalaus meno sklaida ir kitos kultūrinės bei pramoginės paslaugos.