Veikla » Veiklos kryptys

  • renginių, švenčių, konkursų ir festivalių organizavimas (vietos, rajono, regiono, respublikinių, tarptautinių);
  • darbas su mėgėjų meno kolektyvais ir jų koncertinė veikla (vietoje, rajone, regionuose, respublikoje ir užsienyje);
  • valstybinių švenčių minėjimai;
  • įvairių kitų kultūrinių paslaugų teikimas;
  • kalendorinių ir etno švenčių puoselėjimas;
  • bendradarbiavimas su profesionaliais aktoriais bei atlikėjais;
  • kultūrinis bendradarbiavimas.

    Telšių rajono savivaldybės Tryškių kultūros centro teikiamų paslaugų įkainiai